• บทความประจำเดือนสิงหาคม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านายสุธีร์ ปาทาน ประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล หมู่บ้านโคกปราสาท หมู่ 12 .จรเข้มาก .ประโคนชัย.บุรีรัมย์

ในเดือนสิงหาคมนี้ ยังคงเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเดือนนี้จะเป็นการปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งข้าพเจ้ารับผิดชอบพื้นที่ เป็นการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมลงระบบ U2T ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจ พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งน้ำในท้องถิ่น ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิดจะต้องกักตัว เป็นระยะ เวลา 14 วัน เพื่อสังเกตุ อาการ ซึ่งสถานที่ ที่ชาวบ้านโคกปราสาทได้ไปกักตัวนั้น คือ บ้านโคกเครือ ซึ่งภายในหมู่บ้านโคกปราสาทยังไม่มีสถานที่กักตัวภายในหมู่บ้าน ข้อมูลดังกล่าวข้าพเจ้าได้รับมาจากผู้ใหญ่บ้านโคกปราสาท ซึ่งตอนนี้ก็กำลังกักตัวอยู่ในสถานทีดังกล่าว เมื่อโทรสอบถามข้อมูลพอสมควร ข้าพเจ้าก็ออกสำรวจพื้นที่โดยรอบซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นหน้าฝน ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะปลูกมันสำปะหลัง เเละทำนาปี ภายในหมู่บ้านข้าวกำลังขึ้นสีเขียว สวยงาม อุดมสมบูรณ์ ด้านสวนยางเเละไม้สวนตอนนี้ลำไยกำลัง ออกผลเพื่อทำรายได้ให้กับชาวบ้านที่ปลูกลำไย เเละพืชพันธ์

 

 

อื่นๆ

เมนู