ข้าพเจ้านางสาววันทนา อุพลรัมย์ ประเภทระชาชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑มหาวิทยาลัย๑ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2564 สิงหาคมเป็นเดือนของวันแม่ บ้างคนคงไม่ได้กลับมาบ้านเพื่อไหว้แม่เพราะโรคโควิด19 ทำให้กลับไม่ได้ ในช่วงเดือนนี้โรคโควิด19ยังคงระบายอย่างต่อเนื่องและยังเฝ้าระวังโรคโควิด19 อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่24 กรกฎาคม 2564 ได้ร่วมประชุมออนไลน์

จากการโทรประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน พบว่ามีคนติดเชื้อโรคโควิด 19 ในตำบลจรเข้มากประมาณ 10 คน จึงทำให้ลงพื้นที่ยาก แต่อย่างไรเราก็ต้องป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ตอนนี้ตำบลจรเข้มากมีสถานที่กักตัวสองที่คือ วัดบ้านโคกอาหงวน และวัดเขาปลายบัด โดยคนที่อยากกลับบ้านเกิดต้องโทรประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน คุณหมอ และอสม.ในพื้นที่ โดยการนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ โดยทางคุณหมอจะสอบประวัติและเตรียมพื้นที่ในการรองรอง ถ้าคุณหมอพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 คนหมอจะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสนาม แต่ถ้าไม่ติดเชื้อจะให้ไปในสถานที่รองรับในตำบล สถานะการตอนนี้คุณหมอ อสม. และผู้ใหญ่บ้านทำงานกันอย่างหนัก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในบ้านโคกเมืองมีผ้าไหม ผ้าไหมบาราย บ้านโคกเมืองมีกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลี้ยงตัวหนอนไหมเอง จนได้เส้นไหมมาทอผ้าไหม และยังมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกก เป็นเสื่อกกยกหลายปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทย มีวางจำหน่ายที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าOTOP ที่สำคัญผ้าไหมบารายยังเป็นที่นิยมชมชอบได้รับมาตรฐานเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนโคกเมือง

เกษตรกรท้องถิ่นโดยส่วนมากจะประกอบทำนา ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง ช่วงนี้เป็นช่วงประกอบอาชีพเกษตรกันทำให้คนที่กลับมาอยู่บ้านเกิด มีงานทำมีรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวระหว่างรอให้โรคโควิดหาย

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู