บ้านโคกเมือง ม.6 เป็นชุมชนหมู่บ้าน อยู่ในตำบลจรเข้มาก อำดภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีครัวเรือนทั้งหมด 158 ครัวเรือน นับตั้งแต่โควิดคร่าชีวิตของผู้คนในประเทศไทย เศรษฐกิจในชุมชนหมู่บ้านโคกเมืองมีปัญหา สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนอีกที่หนึ่งก็คือ ปราสาทเขาปลายบัดและวัดเขาปลายบัด

ปราสาทเขาปลายบัดและวัดเขาปลายบัด เป็นสถานที่เชิงธรรมชาติแห่งหนึ่งในชุมชนบ้านโคกเมือง เป็นแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรมเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโบราณกาล ผู้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวมากมายต่างมาสักการะที่แห่งนี้ ตอนนี้เป็นสถานที่รองรับให้กับคนที่กลับมานอกจังหวัดบุรีรัมย์ได้กักตัว 14 นับตั้งแต่วันที่มาถึง นับตั้งแต่โควิดระบาดหนักในปี 2564 ในเดือนสิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ ลูกๆ ที่ทำงานต่าจังหวัดไม่ได้กลับมาหาครอบครัวในจังหวัดบุรีรัมย์ และพวกเขายังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องในวันต่อมา

สรุป ปราสาทเขาปลายบัดและวัดเขาปลายบัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นสถานที่กักตัวให้กับคนที่กลับมาจากต่างจังหวัด เพื่อหาเชื้อโควิด 14 วัน

อื่นๆ

เมนู