1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย
  4. บทความเดือนกันยายน การผลิตและการตลาดแนวใหม่กลุ่มผ้าทอ เพื่อยกระดับสินค้า OTOP บ้านโคกเมือง หมู่9 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

บทความเดือนกันยายน การผลิตและการตลาดแนวใหม่กลุ่มผ้าทอ เพื่อยกระดับสินค้า OTOP บ้านโคกเมือง หมู่9 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

บทความประจำเดือนกันยายน

             การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่กลุ่มผ้าทอ เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านางสาวจันทิมา เป็นรัมย์ ประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานกลุ่มทอผ้า บ้านโคกกเมือง  หมู่ที่ 9 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์    ในเดือนกันยายนนี้ ข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลด้วยการสอบถามผ่านทางผู้ใหญ่บ้านหมู่9 เพื่อเก็บบันทึกลงระบบข้อมูลของกลุ่มทอเสื่อและในหลายอาชีพในตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลโดยรวมคือ บ้านโคกเมืองเป็นชุมชนที่นอกจากจะโดดเด่นในด้านสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ยังมีชื่อเสียงในด้านการผลิตผ้าไหมอีกด้วย และยังมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเสื่อกก และผลิตภัณฑ์เสื่อกกยกลายปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทย วางจำหน่ายที่ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP บ้านโคกเมืองเริ่มแรกมีการรวมกลุ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านโคกเมืองหมู่ที่ 9 ปัจจุบันเริ่มพัฒนาและก่อตั้งกลุ่มบารายไหมไทยขึ้นมา บ้านโคกเมืองขึ้นชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์OTOP จัดเป็นเป็นมาตรฐานสากล ปี 2550 ได้รับรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ที่ตั้งศูนย์จำหน่ายOTOP อยู่ที่หมู่ 9 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รูปภาพ

อื่นๆ

เมนู