สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะ การพบกันในเดือนสิงหาคม 2564 กับดิฉันนางสาวกุลณัฐ โพธิ์แก้ว
ในตำแหน่ง กพร.ประจำศูนย์ดำรงธรรม ณ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
                     สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงาน ของเดือนสิงหาคมนี้นะคะ ในเดือนนี้ดิฉันก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ทำงานในการมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่กักตนจากโรคติดเชื้อโควิด-19
และประชาชนที่ขอความช่วยเหลือในเรื่องของการรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งในการดำรงชีพ ประชาชาชนในท้องที่ที่รับผิดชอบ และเดินทางไปทำโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอย ให้กับประชาชนที่กลับมาจากการทำงานที่ต่างจังหวัด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัย ในการมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตน และในเดือนสิงหาคมมีปลัดที่มาปฏิบัติหน้าที่คนใหม่ ทำให้ได้ประสบการณ์ในการได้ทำงานที่เพิ่มขึ้น ประสบการณ์ในการทำงานใหม่ๆงานที่หลากหลาย ทำให้เราได้เรียนรู้งานเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ได้บันทึกข้อมูลร้องเรียนลงในระบบ บันทึกข้อมูลด้านอบายมุขฯ รายงานลงในระบบจากโครงการลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม รายงานการไกล่เกลี่ยประจำเดือน การออกเลขหนังสือ พิมพ์หนังสือราชการส่ง ส่งหนังสือผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ดิฉันได้มีโอกาสช่วยเหลืองานในด้านอื่น ๆ ของสำนักงานอีกด้วย ช่วยเหลืองาน ด้านงานปกครอง ช่วยบันทึกข้อมูลหมู่บ้านในอำเภอประโคนชัยรายงานแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาด จัดพื้นที่โรงพยาบาลสนาม ช่วยแพ็คสิ่งของแจกจ่ายไปตามโรงพยาบาลสนามของตำบลที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัยรับผิดชอบ ร่วมรับบริจาคสิ่งของ ช่วยลงทะเบียนในการฉีดวัคซีน ณ หอประชุมอำเภอประโคนชัย ในเดือนสิงหาคมนี้และเดือนต่อๆไป ดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ จะใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆในการทำงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตและเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรืออุปสรรคในการทำงานต่อไป #สวัสดีค่ะ

อื่นๆ

เมนู