ดิฉันนางสาวนภสร ทองคำ นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานตำประจำตำบลจรเข้มาก จากการปฏิบัติงานเดือนนี้ ได้รับมอบหมายเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน การทอผ้าการทอเสื้อ เเละอาชีพอื่นๆ ในชุมชนด้วย

                 จากการลงพื้นที่สำรวจอาชีพในชุมชน หมู่บ้านหนองร้าน เเละบ้านกระสัง ต.จรเข้มากพบว่า ไม่มีชาวบ้านที่มีอาชีพทอผ้า เเต่มีการทอเสื้อกก เเละอาชีพส่วนใหญ่ในหมู่บ้านคือการทำ อาชีพ เกษตรกร ทำสวน ปลูกพืชผัก ค้าขาย รับจ้าง มีชาวบ้านหลายคน อาชีพที่ทำได้รับผลกระทบ จากการเเพร่ระบาด โควิค -19 จึงหันมาหารายได้ทางอื่น เป็นอาชีพเสริม เช่น การทอเสื่อกก การเพาะต้นไม้ การเลี้ยงสัตว์ จิ้งหรีด

 

 

อื่นๆ

เมนู