บทความประจำเดือนกันยายน
การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่กลุ่มผ้าทอ เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตาบล(มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านายสุธีร์ ปาทาน  ประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ 1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายใน การปฏิบัติหน้าท่ีในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล บ้านโคกปราสาท หมู่ท่ี 12 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ในเดือนกันยายนน้ี ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อแบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มทอเสื่อและในหลายอาชีพ ในตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านจรเข้มากจะเป็นคุ้ม2 คุ้มภายในชุมชนไม่มีการทอผ้าไหม(ข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน)ภายในชุมชน จะทำสินค้า นั้นคือ หญ้าคา ที่ใช้ทำสำหรับสร้างกระท่อมบังเเดดบังฝน โดยใหญ่ จะมีงานเข้าตลอด เเต่ละบ้านก็จะตากหญ้าคาไว้ที่ลานบ้านของตน

เเละก็มีบางบ้านที่นำต้นกบมาตากเเห้งเเละยอมสี ทำเป็นสาด หรือ เรียกว่า เสื่อรายได้ ต่อผืน ก็จะอยู่ที่ 120บาท

 

เเละก็จะมีกลุ่มเเม่บ้านที่ รับเย็บเสื้อโหล่ส่งขาย ในราคาตัวละ 10 บาท ตัวนี้ก็จะเป็นอาชีพเสริมของเเม่บ้านภายในชุมชน

อื่นๆ

เมนู