ข้าพเจ้านางสาววันทนา อุพลรัมย์ ประเภทประชาชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำบลจรเข้มาก ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑มหาวิทยาลัย๑ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ได้รับมอบหมายให้สำรวจสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชนหมู่บ้านโคกเมือง ในสถานการณ์เฝ้าระวังโรควิด ดิฉันจึงต้องโทรประสานงานกับผู้นำชุมชนว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างในเดือนนี้เพื่อจะเข้ารวมกิจกรรมและขออนุญาต ลงพื้นที่ได้ไหม เมื่อผู้นำได้อนุญาตดิฉันก็ต้องเตรียมตัวป้องกันตัวเอง โดยการใส่แมสหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พบเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง โดยทางหมู่บ้านได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวนมากและยังเฝ้าระวังอยู่เหมือนเดิมแม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ตาม ทำให้หมู่บ้านโคกเมืองมีภูมิคุ้มกันในชุมชน

ในการลงพื้นที่หมู่บ้านโคกเมืองพบว่ามีการทอผ้าไหมเป็นจำนวนมาก โดยการทอผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหมักโคลนบาราย ผ้าซิ่น ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ และผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากผ้าไหมและผ้าฝ้าย ทำให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการทำผ้าไหมและผ้าฝ้ายว่ามีหลายขั้นตอนและพบปัญหาในการทอผ้าไหม ว่าในการจะได้ผ้าแต่ละผืนต้องให้เวลาและยังมีหลายขั้นตอนกว่าจะได้มาเป็นผ้าไหม ทำให้กลุ่มทอผ้าไหมอยากกี่กระตุกเพื่อลดในการทอผ้าไหมให้เร็วมากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เร็วและมีคุณภาพทำให้ผลิตผ้าไหมส่งเร็วมากขึ้นเพราะตอนนี้กลุ่มทอผ้าไหมทำไม่ทันพราะการทอที่นาน

ยังมีอาชีพที่ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งทำคือการเลี้ยงวัวการปลูกผักสวนครัวผลไม้และต้นไม้ยืนต้นเพื่อเป็นรายได้อีกทาง ปัญหาที่เกิดจากการปลูกผักสวนครัวก็จะมีเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยที่มีราคาแพงทำให้ต้นทุนในการผลิตมีราคาแพงทำให้ได้กำไรที่น้อยและบ้างครั้งขาดทุน เกษตรกรจึงอยากลดต้นทุนในการผลิตเพื่อจะได้กำไรที่มากขึ้น ในการเลี้ยงวัวจะมีปัญหาคือไม่มีพื้นที่ในการเลี้ยงที่เพียงพอ ทำให้การเลี้ยงวัวไว้ให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ไม่ได้จำนวนมากทำให้เกิดการผลิตต่อปีได้ลูกน้อย ขายก็จะได้จำนวนเงินที่น้อยทำให้รายได้ต่อปีในการเลี้ยงวัวมีน้อยไปด้วย และวัคซีนป้องกันโรคไม่มีทำให้เกิดโรคระบายอย่างโรคลัมปีสกิน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู