บทความประจำเดือนกรกฎาคม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

        ข้าพเจ้านางสาวชลิดา จวงประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล หมู่บ้านลำดวน หมู่ที่ 2 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย   จ.บุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคมนี้ จะเป็นการปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งพวกเราชาว U2T ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ยังคงร่วมกันรณรงค์ สนับสนุนการฉีดวัคซีน เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ ซึ่งข้าพเจ้ารับผิดชอบพื้นที่ หมู่บ้านลำดวน หมู่ที่ 2 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

   

   

*ลงสำรวจชุมชน

จากการออกสำรวจสถานการณ์ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่าชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ หันมาเลี้ยงสัตว์ ทำเกษตรกรรม และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนเลี้ยงชีพมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้คนในชุมชนส่วนใหญ่ขาดรายได้เลี้ยงครอบครัว บ้างประสบปัญหาตกงาน นายจ้างเลิกจ้างงานชั่วคราว จึงทำให้ไม่มีรายได้จุนเจือครอบครัว

   

   

   

   

*ผลผลิตของคนในชุมชน*

อื่นๆ

เมนู