บทความประจำเดือนกรกฎาคม
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

             ข้าพเจ้านางสาวรัชฤทัย สมใจหวัง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตรับผิดชอบของ บ้านบุ หมู่ 5 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ระลอก 3 หนักหน่วงในครั้งนี้ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งทีม U2T ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ของเรายังคงร่วมกันรณรงค์ให้พี่น้องในตำบลได้ฉีดวัคซีนเพื่อเป็นภูมิป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้ให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเพื่อให้รอดพ้นจากเชื้อไวรัสนี้
ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้  เข้าสู่ช่วงฤดูฝน ประชาชนในพื้นที่โดยส่วนใหญ่จะไปทำไร่ทำนา อยู่ตามท้องทุ่งนาเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ประสบปัญหาในการหาค่าใช้จ่ายมาใช้ในการผลิต เพราะขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ส่วนนี้เป็นผลกระทบที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับ

 

 

อื่นๆ

เมนู