บทความประจำเดือนกรกฎาคม
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านายสุธีร์ ปาทาน ประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตรับผิดชอบของ บ้านโคกปราสาท หมู่ 12 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ระลอก 3 หนักหน่วงในครั้งนี้ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งทีม U2T ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ของเรายังคงร่วมกันรณรงค์ให้พี่น้องในตำบลได้ฉีดวัคซีนเพื่อเป็นภูมิป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และลดการไปพื้นที่สาธารณะลดการพบปะกันบบใกล้ชิด อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ เนื่องจากการระบาดระลอกนี้รุ่นแรงอย่างมาก มีผู้ติดเชื้อยอดทะลุหมื่นคน และเสียชีวิตอีกหลายราย

ชาวบ้านบางส่วนที่อยู่บ้านกักตัวเป็นจำนวนมากบางรายก็ทอผ้าไหมอยู่ที่บ้านเพื่อคงามปลอดภัยจากวังคมภายนอกทั้งนี้ ทางหมู่บ้านก็กำหนอดมาตราการเข้าออกหมู่บ้านบางส่วน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกนำไวรัสเข้าไปยังหมู่บ้านเพื่อป้องกันการระบาดซ้ำ4

ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ เข้าสู่ช่วงฤดูฝน ประชาชนในพื้นที่โดยส่วนใหญ่จะไปทำไร่ทำนา อยู่ตามท้องทุ่งนาเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ประสบปัญหาในการหาค่าใช้จ่ายมาใช้ในการสร้างผลผลิตในการทำไร่ทำนา เพราะขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19

อื่นๆ

เมนู