ข้าพเจ้า นางสาวพุธิตา พลศักดิ์เดช ผู้ปฏบัติงานประเภทประชาชน

การปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2564 ข้าพเจ้าได้สำรวจหาข้อมูลในพื้นที่ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ในช่วงนี้ยังเป็นช่วงระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นระลอกที่4แล้วซึ่งหนักกว่าทุกๆรอบที่ผ่านมาประชาชนในชุมชนยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากภายในจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ป่วยติดเชื้อกระจายครอบคุมทุกอำเภอ มีประชาชนที่อาศัยและทำงานอยู่นอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดได้ย้ายกลับมาบ้านเกิดในตำบลจรเข้มาก ก็จะมีเจ้าหน้า อสม. ตำรจ ผู้ช่วย มีการทำงานหนักคุมเข้มกักกันตรวจตราอย่างเข้มงวดจัดหาสถานที่กักตัว ของผู้คนที่จะกลับมาอาศัยที่บ้านเกิดต้องกักตัวอย่างน้อน14วัน เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และป้องกันการแพร่เชื้อให้แก่ชุมชนด้วย หากกักตัวครบแล้วตรวจแล้วไม่พบเชื้อก็จะอนุญาตให้เข้าที่พักอาศัยได้ แต่หากพบเชื้อจะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐมาดูแลต่อไป และสถานการณ์แบบนี้ทำใหพ่อแม่พี่น้องในชุมชนใช้ชีวิตลำบากขึ้นในทุกๆด้านและในด้านการท่องเที่ยวของชุมชนก็ซบเซา ไม่มีนักท่องเที่ยว และประชาชนออกจากบ้านน้อยลงเพราะกลัวการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

ภาพบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆ

เมนู