สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวนภสร ทองคำ นักศึกษา ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบล ตำบล จรเข้มาก

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิคในประเทศไทยตอนนี้ มียอด สูงขึ้น ทำให้หลายส่วนได้รับผลกระทบ ทุกชุมชน มีคนในชุมชนตกงาน

รายได้น้อยลง

ดิฉัน เห็นว่าช่วงนี้คนในชุมชน หางานทำช่วงว่างงาน เช่น การเพาะต้นไม้ ทอเสื่อกก วันนี้ดิฉันจะพามา ชมการทอเสื่อกก ถือเป็นภูมิปัญญา ที่่มีมาช้านาน มีช่วงที่ได้รับความนิยม เเละบางช่วงก็หายไป อาจเป็นเพราะการไม่ได้รับการพัฒนาต่อยอดอย่างยั้งยืน เเต่เห็นหลายบ้าน ให้เวลาช่วงนี้ ในการทอเสื่อกก ดังเช่น เดี๋ยวกัน กับ นางอติกานต์  ที่มีการทอเสื่อกก เพิ่มรายได้ ให้ครอบครัวอีกทาง 

อื่นๆ

เมนู