สวัสดีค่ะ พบกันเป็นครั้งที่ 3 แล้วนะคะ ดิฉันนางสาวกุลณัฐ โพธิ์แก้ว บัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงาน กพร.ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ) ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประโคนชัย

                สำหรับการปฏิบัติหน้าที่จำหน่วยงานของเดือนเมษายนนะคะ ในเดือนนี้ก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ทำงานเพิ่มมากขึ้น ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ได้ไปช่วยงานประเพณีการขึ้นเขาพนมรุ้ง ได้ช่วยงานทางด้านการแจกอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานประจำอำเภอประโคนชัย ในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เข้าร่วมทำบุญกิจกรรม “ทำบุญเบิกบ้าน ลูกหลานรัชกาลที่๑” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมช่วยงาน “สงกรานต์ เซราะกราวไลท์ติ้ง เฟสติวัล 2021”    และในวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ได้ช่วยกิจกรรมการเกณฑ์ทหาร ณ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ได้ช่วยงานสัสดีในการจัดทำเอกสารการเกณฑ์ทหาร
                 สำหรับการทำงานในเดือนเมษายนนี้ ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนได้คล่องขึ้น การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การติดต่อนัดไกล่เกลี่ยคู่กรณีสำหรับผู้ที่มาร้องเรียน บันทึกข้อมูลผู้ร้องเรียนลงระบบ และได้จัดทำเอกสารการร่างหนังสือราชการ การส่งหนังสือทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การบันทึกเรื่องร้องเรียนจากช่องทางออนไลน์ ดิฉันได้มีโอกาสช่วยเหลืองานในด้านอื่น ๆ ภายในสำนักงานอีกด้วย ในเดือนเมษายนนี้และเดือนต่อๆไป ดิฉันจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ จะใฝ่เรียนใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ในการทำงานไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องต่อไป
 

อื่นๆ

เมนู