สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งแล้วนะคะ กับการพบกันเป็นครั้งที่ 6 กับดิฉันนางสาวกุลณัฐ โพธิ์แก้ว
ในตำแหน่ง กพร.ประจำศูนย์ดำรงธรรม ณ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงาน ของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ ในเดือนนี้ดิฉันก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ทำงานในการมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่กักตัว และประชาชนที่ขอความช่วยเหลือในเรื่องของการรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งในการดำรงชีพ ประชาชาชนในท้องที่ ที่รับผิดชอบ และเดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสพปัญหาไฟไหม้บ้าน ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัย ในการมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสพภัย และได้เข้าร่วมช่วยงานเกี่ยวกับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในการจัดทำเอกสารวาระการประชุมและช่วยจัดสถานที่ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ช่วยเหลืองานในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในเขตอำเภอประโคนชัย และในวันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประโคนชัยได้มีคำสั่งจากกรมย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี​ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564  ทำให้ปลัดผู้รับผิดชอบช่วยสอนงานที่เรายังๆไม่รู้ไม่เคยทำหรือไม่เข้าใจ ปลัดก็จะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติม สอนให้ทำให้เป็น ทำให้ได้ประสบการณ์ในการได้ทำงาน ประสบการณ์ในงานใหม่ๆงานที่หลากหลาย ทำให้เราได้เรียนรู้งานเพิ่มมากขึ้น และมีปลัดคนใหม่ย้ายมาจาก อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ มาดำรงตำแหน่งแทนปลัดศูนย์ดำรงธรรมคนก่อน ทำให้มีการปรับตัว ปรับการทำงานในการทำงานที่แตกต่างกันออกไป ได้เรียนรู้งานและประสบการณ์ในการทำงานใหม่ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย

ดิฉันได้มีโอกาสช่วยเหลืองานในด้านอื่น ๆ ของสำนักงานอีกด้วย ในเดือนกรกฎาคมนี้
ดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ จะใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆในการทำงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตและเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรืออุปสรรคในการทำงานต่อไป      #สวัสดีค่ะ

อื่นๆ

เมนู