ข้าพเจ้านางสาวธนวรรณ พวงประโคน เจ้าหน้าที่ประจำตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่บ้านกระสังหมู่ 4 ตำบลจรเข้มากจะเห็นได้ว่าคนในชุมชนมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในครอบครัวเป็นจำนวนหลายหลังจึงอยากนำเรื่องนี้มาเขียนเป็นบทความประจำเดือน ข้าพเจ้าได้เข้าไปสำรวจแปลงผักของคนในชุมชนและได้สอบถามเจ้าของแปลงผักว่าได้นำความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวมาจากที่ไหนโดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าของสวนจะสืบทอดการปลูกผักต่อกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่น ทำให้วิธีการปลูกผักของแต่ละส่วนแตกต่างกันออกไปทั้งวิธีการปลูกและวิธีการดูแล และโดยส่วนใหญ่แล้วผักที่ปลูกจะเป็นพริกตะไคร้มะเขือเทศกระเจี๊ยบเขียวมะเขือพวงต้นหอมมะละกอเป็นต้นในส่วนพืชผักที่เหลือจากการอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนแล้วเจ้าของสวนจะนำไปจำหน่ายในหมู่บ้านเพื่อหาเงินเข้าครอบครัว โดยส่วนใหญ่ผักที่ปลูกจะเป็นไปตามฤดูกาลของผักชนิดนั้นๆและใช้เวลาในการปลูกไม่นานเมล็ดพันธุ์ที่คนในชุมชนนำมาปลูกจะหาซื้อได้จากร้านค้าในชุมชนที่นำเมล็ดพันธุ์มาขายปุ๋ยที่ใช้ในการเพาะปลูกส่วนใหญ่จะเป็นปุ๋ยคอกและได้มีการทำน้ำหมักสังเคราะห์แสงเพื่อนำมาใช้ในการปลูกผักทำให้ผักสมบูรณ์แข็งแรงทนต่อโรคและแมลง

                               

                       

อื่นๆ

เมนู