ข้าพเจ้านายสุธีร์ ปาทาน ประเภทนักศึกษา
หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ลงพื้นที่ บ้านโคกปราสาท หมู่12 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อพัฒนาตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้นดังจุดประสงค์ของโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ
ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เข้าไปทำแบบสอบถามที่หมู่บ้านโคกปราสาท หมู่12 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ จำนวน 80 ครัวเรือน
ข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์ม 01แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือน และแบบฟอร์ม 02เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคCOVID-19 จากประชากรในหมู่บ้านทุกครัวเรือน โดยได้รับข้อมูลเบื้องต้นมากผู้ใหญ่บ้าน

ข้อมูลเบื้องต้น

ผู้ใหญ่บ้านโคกปราสาท เป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น ของหมู่บ้านนั้นก็คือ อาชีพหลักของชุมชนจะเป็นการทำไร่มัน การทำข้าวนาปี และการทำสวนยางพารา โดยส่วนใหญ่เมื่อชาวบ้านมีเวลาว่างชาวบ้านหารายได้พิเศษ นั้นคือ การร้อยลูกปัด ซึ่งก็เป็นสินค้า otop ของหมู่บ้านและอีกมากมาย อาทิเช่น ผ้าไหม เป็นต้น เป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์และมากมายวัฒนธรรม

จากการลงพื้นที่

ในด้านชาวบ้านนั้นส่วนใหญ่เเล้วจะไม่ค่อยอยู่บ้านเพราะเเต่ละครัวเรือนก็จะมีไร่นาเเละสวนที่ทำผลผลิตต่างๆที่ต้องดูเเล ชาวบ้านต่างช่วยเหลือกันอาจจะมีการว่าจ้างรถมาจากด้านนอกแต่เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตชาวบ้านก็ต่างช่วยกันเก็บเกี่ยว  ชาวบ้านบ้านโคกปราสาทนั้นอยู่เเบบเศรฐกิจพอเพียง ทุกครัวเรือนจะมีต้นไม้ที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ เช่น มะละกอ ชมพู มะม่วง มะพร้าว ผักต่างๆ เป็นต้น เวลาชาวออกไปทำไร่ข้างนอก สิ่งที่ชาวบ้านจะนำติดตัวไปด้วยนั้นก็คือ วัตถุดิบในการประกอบอาหาร นั้นก็ ครก สากกระเบือ มะละกอผล พริกแห้ง ผงปรุงรส เมื่อเวลาชาวบ้านพักเที่ยงชาวบ้านก็จะ นำอุปกรณ์ต่างๆออกมาล้อมวงเเละประกอบอาหารทานด้วยกันพูดคุยกันสนุกสนาน ท่ามกลางไร่สวน ของชาวบ้านที่เย็นสบายเเละมีลมพัดตลอดเวลาถึงจะมีเเดดจัดบางเป็นบางเวลา

รายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้าน

เริ่มสอบถามข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้นของชาวบ้าน

ทางเข้าหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก

ทางเข้าหมู่บ้านทางทิศตะวันออก

พื้นที่ป่ายางพารา

ทางถนนภายในหมู่บ้าน

คลองส่งน้ำบ้านโคกปราสาท

อื่นๆ

เมนู