ข้าพเจ้า นางสาวพุธิตา พลศักดิ์เดช ผู้ปฏิบัติงาน  ประเภทประชาชนประจำหลักสูตร ขณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID07 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 มหาลัย 1 ตำบล (มหาลัยสู่ตำบลสู่รากแก้วให้ประเทศ)

ใช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ข้าพเจ้าและทีมงานU2Tได้รับมอบหมายจากอาจาย์ประจำหลักสูตรให้มีการนัดหมายลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ การฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของของไวรัสโควิด-19ในตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมในตำบลจรเข้มากวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ทางมหาลัยได้มีการจัดกิจกรรม รณรงค์ เชิญชวนให้ข้าวบ้านในชุมชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยอาจารย์และกลุ่มทีมงานได้มีการนัดหมายให้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมในพื้นที่โดยใช่สถานที่ของโรงเรียนบ้านจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสถานที่จัดอบรมมอบความรู้เกี่ยวกับการเข้ารับการฉีดวัคซีน และประโยชน์ของการป้องกันของวัคซีน ให้กับ นักเรียนและชาวบ้าน รวมถึง อสม. ของชุมชน พร้อมทั้งการแนะนำการสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน และควรพกเจลแอลกอฮอล์ขณะออกไปทำธุระนอกบ้านหรือที่สาธารณะ และให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19  และคุณภาพชองวัคซีน ก่อนฉีดวัคซีนควรเตรียมตัวอย่างไร และหลังฉีดวัคซีนแล้วควรปฏิับัติตัวอย่างไร รวมถึงการอบรรยายทำไมทุกกคนต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาดนี้ ชาวบ้านหลายคนอาจยังมีความกังวลเพราะไม่กล้าฉีด กลัวและกังวลเพราะบางคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว หากได้รับวัคซีนแล้วอาจจะเกิดอันตรายได้ ทีมงานจึงอธิบายทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่าไม่ต้องกังวลเพราะก่อนฉีดวัคซีนจะมีคุณหมอ คอยแนะนำเรื่องของอาการและมีการตรวจเช็คร่างกายก่อนรับวัควีน ก่อนและหลังรับฉีดวัคซีีน จะมีการวัดความดันก่อนและหลังเสมอ หากมีอะไรผิดปกติจะมีทีมแพทย์และพยาบาลคอยดูแลอยู่ตลอด

นอกจากอบรมมอบความรู้ให้กับชุมนแล้ว ยังมีการมอบอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอออล์ล และหน้ากากอนามัยให้กับคุณครูและนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย หลังจากอบรมในโรงเรียนเรียบร้อยข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ถือป้ายเดินรณรงค์ในชุมชน นำทีมโดย อสม.ในชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 และการใช้เจลแอลกอฮอล์ และการสวมหน้ากากอนามัย การเชิญชวนชาวบ้านให้เข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งให้อุปกรณ์ เจลแอลกอฮอล์ล และหน้ากากอนามัยให้กับพ่อแม่พี่น้องในชุมชนอีกด้วย

การจัดกิจกรรมรณรงค์ ในครั้งนี้เพื่อเชิญชวนประชาชนให้เข้ารับวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ภาพบรรยากาศการอบรมมอบอุปกรณ์ให้ทางโรงเรียน

 

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่เดินรณรงค์ในชุมชน

ภาพบรรยกาศประชาชนรอคิวฉีดวัคซีน ที่สนามช้างบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู