บทความประจำเดือนมิถุนายน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

        ข้าพเจ้านางสาวศิริขวัญ ทรงงาม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล หมู่บ้านหนองบัวราย หมู่ที่ 7 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

         เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและทีมงาน U2T ตำบลจรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เพื่อมอบเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชาวบ้าน อสม.ที่มาเข้าร่วมโครงการ U2T Covid-week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด อีกทั้งมีการให้คำแนะนำ อธิบาย และรณรงค์สนับสนุนให้ฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งการฉีดวัคซีนสามารถช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชื้อได้

เรื่องสำคัญ ที่ต้องแจ้งก่อนฉีดวัคซีน

         นอกจากนี้ ก่อนการเข้ารับวัคซีนในส่วนของการคัดกรอง ก็มีสิ่งที่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนฉีดวัคซีนเช่นกัน โดยเรื่องสำคัญที่ต้องแจ้งคือ

 • เคยติดเชื้อโควิด (ต้องหายสนิท 3 เดือนค่อยฉีดวัคซีนได้)
 • เคยอยู่กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ แต่กักตัวครบ 14 วัน ก่อนมาฉีดวัคซีน
 • เคยมีไข้ ไม่สบายในช่วง 2 สัปดาห์ 
 • มีประวัติทานยากลุ่มละลายลิ่มเลือด
 • มีประวัติแพ้ยาแพ้อาหาร หรือแพ้วัคซีนใดบ้าง 
 • ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (เว้นประมาณ 1 เดือน ถึงจะฉีดวัคซีนโควิดได้)
 • โรคประจำตัว 
 • มีรอยช้ำ จ้ำเลือด เลือดออกผิดปกติ หรือใช้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
 • มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือใช้ยากดภูมิคุ้มกันอยู่ เช่น สเตียรอยต์ขนาดสูง ยารักษาโรคมะเร็ง ตั้งครรภ์ หรือมีแผนจะตั้งครรภ์            หรือให้นมบุตร
 •    

       ไวรัสโคโรนา 19 เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และสามารถติดต่อจากคนสู่คนโดยการคลุกคลี เข้าใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสนี้อยู่แล้ว โดยติดเชื้อผ่านละอองฝอยของน้ำมูก น้ำลาย ของผู้ป่วยติดเชื้อ จากการจาม ไอ หรือการสัมผัส ซึ่งวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 19 ด้วยตัวเราเอง คือ อย่าเอามือปิดปากเวลาไอหรือจาม เนื่องจากทำให้เชื้อโรคติดมือ และมือของเรานี่เองที่จะไปสัมผัสสิ่งต่าง ๆ เช่น ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ และทำให้ผู้อื่นที่มาสัมผัสต่อเสี่ยงที่จะติดเชื้อตามไปด้วย ซึ่งวิธีการที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัวในเวลาไอหรือจาม คือ การใช้ทิชชู่ปิดปาก เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคกระจาย และควรนำทิชชูนั้นไปทิ้งถังขยะที่มีฝาปิด แต่หากในกรณีที่ไม่มีทิชชู ให้ใช้ต้นแขนด้านในปิดปากและจมูก ด้วยการนำแขนข้างใดข้างหนึ่งมาจับไหล่ฝั่งตรงข้ามของตัวเอง และที่สำคัญหากมีการไอหรือจามแล้ว ควรรีบล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล

         การล้างมือเป็นอีกวิธีที่ช่วยให้เราห่างไกลจากไวรัสโคโรนา 19 ได้เป็นอย่างดี แต่ต้องล้างมืออย่างถูกวิธี ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้

 1. การล้างมือโดยใช้ฝ่ามือถูกัน
 2. ใช้ฝ่ามือถูหลังฝ่ามือและซอกนิ้ว
 3. ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและซอกนิ้ว
 4. ใช้หลังมือถูฝ่ามือ
 5. ใช้ฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบ
 6. ใช้ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ
 7. คือการใช้ฝ่ามือถูรอบข้อมือ ซึ่งการล้างมือนั้นสามารถใช้สบู่ทั่วไปในการฆ่าเชื้อไวรัสนี้ได้

ภาพรวมการลงพื้นที่

ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนแก่ผู้เข้าอบรมและชาวบ้านในชุมชน

อื่นๆ

เมนู