ดิฉัน นางสาวธนวรรณ พวงประโคน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่สำรวจเเบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนเเละชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมเเละสิ่งเเวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนได้เริ่มพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานเมื่อวันที่ 8 – 17 กุมภาพันธ์  2564  ณ บ้านกระสัง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

ตำบลจรเข้มากมีทั้งหมด16 หมู่บ้าน ดิฉันได้ลงพื้นที่สำรวจทั้งหมดจำนวน 1 หมู่บ้าน ได้เเก่ บ้านกระสัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเเบบสอบถามระดับข้อมูลบุคคล เเละครัวเรือนเเละชุมชน (01) เเละสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิค-19 (02) เพื่อนำข้อมุลจากการลงพื้นที่สำรวจนำมาเสนอความต้องการชุมชนสู่มหาลัย เพื่อเพิ่มทักษะใหม่ให้เเก่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จากที่ดิฉันได้สำรวจประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกอ้อย เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป ส่วนมากผลผลิตจะอุปโภค บริโภค และจำหน่าย ปัญหาที่ชุมชนประสบอยู่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายทำให้หนี้สินรุมเร้า เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชาชนส่วนมากขาดเเคลนเงินทุนสำหรับทำนา ปลูกอ้อยทั้งค่าพันธุ์ข้าวปลูก ปุ๋ย ยาฆ่าเเมลง เพราะการทำนาหรือปลูกอ้อยเเต่ละรอบใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะได้ผลผลิต เงินทุนที่ใช้สำรองในการผลิตไม่เพียงพอ  ปัญหาอีกประการหนึ่งของเกษตรกรคือ มีความเสี่ยงสูงจากความไม่เเน่นอนของธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศ บางปีน้ำมากไปก็ไม่ได้ผลผลิต เเล้งไปไม่มีน้ำ น้ำไม่พอผลผลิตก็ตกต่ำ เเละยังได้ผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ที่ทำให้ความต้องการสินค้าเกษตรกรรมในตลาดลดลง จึงส่งผลกระทบต่อชุมชนเป็นอย่างมาก ประชาชนจึงมีความต้องการที่อยากพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆเช่น ทักษะทางเทคโนโลยีอาชีพ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนเเละสังคมในตำบล

 

 

อื่นๆ

เมนู