ข้าพเจ้านายสุธีร์ ปาทาน ประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล หมู่บ้านโคกปราสาท หมู่ 12 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ในเดือนพฤษภาคมนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลชุมชนบ้านโคกปราสาท ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ การลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงระบบ U2T ซึ่งในระบบการจัดเก็บข้อมูล U2T ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆภายในชุมชน
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น เป็นไปด้วยความย้ากลำบ้ากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเเละยังเเพร่กระจายไปทั่วทุกที่ทั้งประเทศ จึงทำให้ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวด จึงทำให้ต้องมีการประสานงานผ่านสื่อออนไลน์อาทิเช่น การโทร การสอบถามเบื้องต้นผ่านGoogle เเละ บ่างข้อมูลที่ไม่สามารถสอบถามได้ก็ต้องเสี่ยงลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลเช่น รูปภาพ เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู