บทความประจำเดือนกรกฎาคม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

ข้าพเจ้านางสาวขนิษฐา เพชรใสดี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลจรเข้มาก หลักสูตร: การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้า OTOP ID07 ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ในเดือนกรกฎาคมนี้ เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่าชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ หันมาเลี้ยงสัตว์ ทำเกษตรกรรม และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนเลี้ยงชีพมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ปัจจุบันยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับจากการเยี่ยมครอบครัว ยอดผู้ติดเชื้อทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 10,082 คน ณ วันที่ 24 เดือนกรกฎาคม 2564 การระบาดที่รุนแรงและรวดเร็วด้วยสายพันธุ์ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่นี้ ยังไม่ทราบว่าจะบรรเทาลงเมื่อไหร่ทำให้คนในชุมชนส่วนใหญ่ขาดรายได้เลี้ยงครอบครัว  นายจ้างเลิกจ้างงานชั่วคราว จึงทำให้ไม่มีรายได้จุนเจือครอบครัว

การลงพื้นที่สำรวจชุมชน

ซึ่งเดือนนี้จะเป็นการปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งข้าพเจ้ารับผิดชอบพื้นที่ หมู่บ้านจรเข้มาก หมู่ที่1 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งทีม U2T ยังคงร่วมกันรณรงค์ cและสนับสนุนการฉีดวัคซีน เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

การลงพื้นที่รณรงค์โควิดในชุมชน

อื่นๆ

เมนู