บทความประจำเดือนสิงหาคม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านางสาวชลิดา จวงประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลจรเข้มาก หลักสูตร: การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้า OTOP ID07 ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ในเดือนสิงหาคมนี้ ยังคงเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเดือนนี้จะเป็นการปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งข้าพเจ้ารับผิดชอบพื้นที่ หมู่บ้านลำดวน หมู่ที่ 2 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เป็นการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมลงระบบ U2T ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งน้ำในท้องถิ่น ซึ่งอาหารประจำท้องถิ่นหลักๆ ก็คือ     ลาบหมู น้ำพริกปลาทู และหมูฮ้อง

อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

               

ลาบหมู                                                                     น้ำพริกปลาทู                                                                       หมูฮ้อง

คุณลักษณะของระบบ มีดังนี้

  • สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลหลากหลายแขนงได้โดยสะดวก รองรับอุปกรณ์หลากหลายขนาด ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS Android Windows เป็นต้น
  • สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ตรงตามแบบฟอร์มที่ถูกกําหนดไว้
  • สามารถเรียกดูประวัติข้อมูลที่แต่ละผู้ปฏิบัติงานบันทึกไว้ด้วยตนเองได้
  • สามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลที่ตนเองเป็นผู้บันทึกได้

แบบฟอร์มการลงระบบ U2T

                                   

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่ามีผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดจำนวนหลายคนสาเหตุที่ย้ายกลับบ้านมีทั้งที่ตกงานเพราะโควิด ย้ายกลับบ้านเพราะกังวลการระบาดของโควิดในพื้นที่ และมีทั้งผู้ติดเชื้อโควิดและกลับมารักษาตัวที่จังหวัดบุรีรัมย์ ถือได้ว่ามีความค่อนข้างยากลำบากเนื่องจากยังคงอยู่ในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างรวดเร็วเเละยังเเพร่กระจายไปทั่วประเทศ จึงทำให้ต้องมีมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวด แต่ก็มีการวางแผนและดำเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างราบรื่น

การลงพื้นที่สำรวจและสอบถามคนในชุมชน

               

               

อื่นๆ

เมนู