บทความประจำเดือนมิถุนายน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้า นายสุธีร์ ปาทาน ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัย    ราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานU2Tได้รับมอบหมายจากอาจาย์ประจำหลักสูตรให้มีการนัดหมายลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ การฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของของไวรัสโควิด-19ในตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการ U2T Covid-week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด ในตำบลจรเข้มากวันที่ 29 พฤษภาคม2564 ทางมหาลัยได้มีการจัดกิจกรรม รณรงค์ เชิญชวนให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยจัดกิจกรรมที่โรงเรียนจรเข้มากให้เป็นสถานที่จัดอบรมมอบความรู้เกี่ยวกับการเข้ารับการฉีดวัคซีน และประโยชน์ของการป้องกันของวัคซีน ให้แก่นักเรียนและชาวบ้าน รวมถึง อสม.ของชุมชน พร้อมทั้งการแนะนำการสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน และควรพกเจลแอลกอฮอล์ขณะออกไปทำธุระนอกบ้านหรือที่สาธารณะ และให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และคุณภาพชองวัคซีน ก่อนฉีดวัคซีนควรเตรียมตัวอย่างไร และหลังฉีดวัคซีนแล้วควรปฏิบัติตัวอย่างไร รวมถึงบรรยายการดูแลตัวเองหลังการฉีดวัคฉีดอีกด้วย

นอกจากอบรมมอบความรู้ให้กับชุมชนแล้ว ยังมีการมอบอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้กับคุณครูและนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย

ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่มอบเจลแอลกอฮอล์และแมสแก่คนในชุมชน และได้ถือป้ายเดินรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ร่วมกับทีมงานอสม.ในหมู่บ้าน

เรื่องสำคัญ ต้องแจ้งก่อนฉีด 

นอกจากนี้ ก่อนการเข้ารับวัคซีนในส่วนของการคัดกรอง ก็มีสิ่งที่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนฉีดวัคซีนเช่นกัน โดยเรื่องสำคัญที่ต้องแจ้งคือ

 • เคยติดเชื้อโควิด (ต้องหายสนิท 3 เดือนค่อยฉีดวัคซีนได้)
 • เคยอยู่กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ แต่กักตัวครบ 14 วัน ก่อนมาฉีดวัคซีน
 • เคยมีไข้ ไม่สบายในช่วง 2 สัปดาห์
 • มีประวัติทานยากลุ่มละลายลิ่มเลือด
 • มีประวัติแพ้ยาแพ้อาหาร หรือแพ้วัคซีนใดบ้าง
 • ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (เว้นประมาณ 1 เดือน ถึงจะฉีดวัคซีนโควิดได้)
 • โรคประจำตัว
 • มีรอยช้ำ จ้ำเลือด เลือดออกผิดปกติ หรือใช้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
 • มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือใช้ยากดภูมิคุ้มกันอยู่ เช่น สเตียรอยต์ขนาดสูง ยารักษาโรคมะเร็ง
 • ตั้งครรภ์ หรือมีแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

   ไวรัสโคโรนา 19 เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และสามารถติดต่อจากคนสู่คนโดยการคลุกคลี เข้าใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสนี้อยู่แล้ว โดยติดเชื้อผ่านละอองฝอยของน้ำมูก น้ำลาย ของผู้ป่วยติดเชื้อ จากการจาม ไอ หรือการสัมผัสซึ่งวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 19 ด้วยตัวเราเอง คือ อย่าเอามือปิดปากเวลาไอหรือจาม เนื่องจากทำให้เชื้อโรคติดมือและมือของเรานี่เองที่จะไปสัมผัสสิ่งต่าง เช่น ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ และทำให้ผู้อื่นที่มาสัมผัสต่อเสี่ยงที่จะติดเชื้อตามไปด้วย ซึ่งวิธีการที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัวในเวลาไอหรือจาม คือ การใช้ทิชชู่ปิดปาก เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคกระจาย และควรนำทิชชูนั้นไปทิ้งถังขยะที่มีฝาปิด แต่หากในกรณีที่ไม่มีทิชชู ให้ใช้ต้นแขนด้านในปิดปากและจมูก ด้วยการนำแขนข้างใดข้างหนึ่งมาจับไหล่ฝั่งตรงข้ามของตัวเอง และที่สำคัญหากมีการไอหรือจามแล้ว ควรรีบล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล

การล้างมือเป็นอีกวิธีที่ช่วยให้เราห่างไกลจากไวรัสโคโรนา 19 ได้เป็นอย่างดี แต่ต้องล้างมืออย่างถูกวิธี ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ขั้นตอน

 1. การล้างมือโดยใช้ฝ่ามือถูกัน
 2. ใช้ฝ่ามือถูหลังฝ่ามือและซอกนิ้ว
 3. ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและซอกนิ้ว
 4. ใช้หลังมือถูฝ่ามือ
 5. ใช้ฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบ
 6. ใช้ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ
 7. คือการใช้ฝ่ามือถูรอบข้อมือ ซึ่งการล้างมือนั้นสามารถใช้สบู่ทั่วไปในการฆ่าเชื้อไวรัสนี้ได้

อื่นๆ

เมนู