ข้าพเจ้านางสาววันทนา อุพลรัมย์ ประเภทประชาชน ผู้ปฎิบัติงานใน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 เป็นเดือนที่นักเรียนเปิดเทอม แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้นักเรียนต้องเลื่อนเปิดเทอม ในปัจจุบันยังมีการแพร่ระบายโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจในคน เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 คณะอาจารย์และทีมงานU2T ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  จึงได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดการแพร่ระบายของโรคโควิด-19 สถานที่ที่จัดอบรมคือโรงเรียนบ้านจรเข้มาก ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่29 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. ในวันอบรมจะมีเด็กนักเรียน คุณครูอาจารย์ และผู้ปกครอง บ้างส่วน เพราะสถานการณ์โควิด-19 จะต้องจัดการประชุมอบรมจำนวนไม่เกิน50คน เพื่อลดการแออัดและลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ก่อนถึงเวลาอบรม ทีมงานตำบลจรเข้มาก ได้ช่วยกันจัดสถานที่ทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หลังจากทำความสะอาดเสร็จ จึงได้เริ่มให้ลงทะเบียนแล้วตรวจวัดอุณหภูมิของผู้มาอบรมทุกคน เมื่อถึงเวลา9.00น. ได้เริ่มจัดกิจกรรมการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดการแพร่กระบาดของไวรัสโคโรนา  (COVID-19) ในปัจจุบันไวรัสโคโรนามีหลายสายพันธุ์ มีความรุนแรงมากขึ้น มีการระบาดจากคนสู่คน จากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ เช่น ละอองจากการไอ สัมผัสจากสิ่งของที่ผู้ติดเชื้อสัมผัสมาแล้ว

อาการของโรค คล้ายกับไข้หวัด ไอแห้งๆ เจ็บคอ น้ำมูกไหล จาม มีไข้สูง หายใจเหนื่อยหอบ ท้องเสีย ปัจจุบันโคโรนาสายพันธุ์อินเดียจะแสดงอาการน้อยมากแต่มีความรุนแรงมาก

วีธีป้องกัน ล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน รักษาสุขภาพให้แข็งแรง เลี่ยงพื้นที่แออัด เลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วย ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่รวมตัวกันเกิน 50 คน และยังรณรงค์ให้คนในพื้นที่ตำบลจรเข้มากที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19

และเพื่อให้ประสบผลสำเร็จทางคณะอาจารย์และทีมงานU2T ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อมอบให้คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงบ้านจรเข้มากเพื่อลดการแพร่ระบาดโรคโควิดในโรงเรียน และมอบให้นักเรียนผู้ปกครองที่มาอบรมทุกคน หลังจากอบรมเสร็จเรียบร้อย

ทางคณะอาจารย์และทีมงานU2T ได้เดินรณรงค์ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหมู่บ้านจรเข้ามาก และยังช่วยกันเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และนำเจอแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัย ไปแจกให้ชาวบ้านจรเข้มากให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคโควิด-19

อื่นๆ

เมนู