บทความประจำเดือนพฤษภาคม
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านางสาวจันทิมา เป็นรัมย์ ประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล หมู่บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 9 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูล(เพิ่มเติม)ชุมชนบ้านโคกเมือง หมู่ที่ 9 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ การลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงระบบ U2T ซึ่งในระบบการจัดเก็บข้อมูล U2T ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆภายในชุมชน เช่นแหล่งท่องเที่ยว อาหารประจำถิ่น พืชพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น แหล่งน้ำ แหล่งเพาะปลูกต่างๆ

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น ซึ่งแต่ละสถานที่ที่ทำการลงสำรวจ  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเเละยังเเพร่กระจายไปทั่วทุกที่ทั้งประเทศ จึงทำให้ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวด จึงทำให้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ลำบาก ข้าพเจ้าจึงได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้ จึงได้ประสานงานผ่านทางผู้ใหญ่บ้านหมู่9 โดยสอบถามรายละเอียดต่างๆผ่านทางออนไลน์ และบางข้อมูลจำเป็นต้องนำข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามแบบฟอร์มของงานที่ผ่านมา นำมาใช้ซ้ำอีกด้วยซึ่งเดือนนี้ข้าพเจ้าและกลุ่มนักศึกษาได้รับมอบหมายงานในการสรุปวิเคราะห์ผลข้อมูลผลการดำเนินงา ผลการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของ ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สรุปโดยรวมคือตำบลจระเข้มากอำเภอประโคนชัยถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดบุรีรัมย์ มีโฮมสเตย์มากมายหลายแห่ง รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญหลายแห่ง ตำบลจระเข้มากมีศูนย์OTOPประจำชุมชน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนมากมาย อาทิเช่น เสื่อกก ผ้าใหม่บาราย ผ้าลาย ผักกูด และอื่นๆ ดังนั้นตำบลจระเข้มากอำเภอประโคนชัย จึงถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดบุรีรัมย์เลยก็ว่าได้

อื่นๆ

เมนู