ข้าพเจ้านายนันทศักดิ์ บุตรดีวงค์ กลุ่ม ประชาชน หลักสูตร ID08 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ได้ลงพื้นที่บรรจุเจลแอลกอฮอล์เพื่อนำไปแจกจ่ายยังสถานที่คัดกรองทั้งเทศบาลตำบลโนนเจริญมีประชาชนและผู้ปฎิบัตงานร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้ร่วมกัน ทำให้เกิดความสามัคคีกันในชุมชนและเพื่อนร่วมงาน มีทั้งแบบเจลล้างมือและแบบสเปร์เพื่อความสะดวกในการใช้งานขวดกระทัดรัดน่าใช้มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วย

บรรยากาศในการนำไปแจกจ่ายยังผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลโนนเจริญของพวกเรา

Tags:

อื่นๆ

เมนู