ข้าพเจ้า นางสาวธนาพร คุ้มสุวรรณ์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่   ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้านตลอดจนเพื่อป้องกันกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ง่ายต่อ การติดเชื้อที่อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน จึงทำให้มีมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของผู้ที่เข้า-ออกในหมู่บ้านและชุมชน

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เข้าสู่หมู่บ้านและชุมชนมีดังนี้

1.ตั้งด่านชุมชน  จัดตั้งด่านชุมชนบริเวณทางเข้าออกที่สำคัญ

2.จัดเจ้าหน้าที่ประจำด่านชุมชนเพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทาง เข้า-ออกและคัดกรองผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง

3.การคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง(ต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สนามมวย สนามกีฬา สนามชนไก่ สถานบันเทิง ฯลฯ)

4.การปฏิบัติกรณีที่หมู่บ้านชุมชนมีผู้เข้าข่ายมาจากพื้นที่เสี่ยง เจ้าหน้าที่จะจัดทำบัญชีรายชื่อ ติดตามอาการ 14 วัน นับจากเดินทางไปสถานที่เสี่ยง ขอความร่วมมือกักตัว งด/หลีกเลี่ยงการเดินทาง และรายงานข้อมูลไปยังเทศบาลและอำเภอทุกวัน

การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ภายในหมู่บ้านและชุมชนมีดังนี้

1.แจ้งเตือนประชาชนในหมู่บ้าน ให้ประชาชนเมื่อออกจากบ้านไปในที่ชุมชนหรืออยู่ร่วมกับผู้ที่ต้องกักตัว

2.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อทุกช่องทางผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านทุกวัน

3.ให้ทุกครอบครัว สังเกตอาการคนในครอบครัว หากพบมีไข้หรือมีเหตุอันสมควรสงสัย ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านทันที

กลุ่มที่เดินทางมาจากประเทศเขตโรคติดต่ออันตรายที่มีการระบาดต่อเนื่อง

1.ให้กักกัน คุมไว้สังเกตเวลา14วัน

2.เผ้าระวัง สังเกตอาการ โดยห้ามออกจากที่กักกัน

3.หากผู้ที่กักกัน มีอาการป่วยเป็นไข้หรือมีอาการต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ทันที

กลุ่มที่เดินทางมาจากสถานที่เสี่ยงแล้วมีอาการป่วยไข้

1.ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของรพสต.ประเมินอาการทันที

2.หากมีอาการต้องสงสัยให้แจ้งรพที่รับผิดขอบตัวไปรักษาทันที

สุดท้ายนี้จึงอยากฝากให้ทุกคนในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกันใส่หน้ากากทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เว้นระยะห่าง เพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19 และวิกฤตครั้งนี้จะผ่านไปได้ในอีกไม่ช้าถ้าพวกเราทุกคนร่วมมือกัน

 

อื่นๆ

เมนู