ข้าพเจ้า นางสาวอนันตญา พิมพ์อักษร ประเภทนักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน ได้มีการจัดอบรมการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคม ภายในตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นการจัดกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือกันทุกฝ่าย มีการประสานงานภายในตำบล มีการเเบ่งหน้าที่ เเละได้รับความร่วมมืออย่างมากกับชาวบ้านภายในตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด

ในกิจกรรมจะมีการอบรมเรื่องกล้วย การเเปรรูปกล้วย การทอดกล้วยอย่างไรให้มีสีสวย การเลือกชนิดของกล้วย ซึ่งการทอดกล้วยให้กรอบจะขึ้นอยู่กับก่ารเลือกกล้วยที่ไม่เละเกินไป การหั่นกล้วยให้บาง โดยมีการใช้ที่หั่นกล้วยเเบบพิเสษสามารถหั่นได้หลายชิ้นพร้อมๆกัน ซึ่งช่วยทำให้กล้วยกรอบ เเละประหยัดเวลาอย่างมาก เเละการใช้ไฟให้พอดี ก็เป็นอีกวิธีที่จะทำให้กล้วยที่ทอดมีสีสันที่น่ารับประทาน ในการอบรมได้สอนเทคนิคต่างๆ เเละได้มีการทอดกล้วยให้ไรับชม

นอกจากมีการอบรมเรื่องกล้วย ยังมีนวัตกรรมการผลิตเตาก๊าซชีวมวล ซึ่งมีการสาธิตการใช้เตาผลิตก๊าซชีวมวลให้ได้ชม เป็นการช่วยชาวบ้านในการลดรายจ่ายในการใช้เเก๊ส ภายในหมู่บ้านเเละครัวเรือน ในกิจกรรมอบรมนี้ทำให้เห็นถึงการร่วมมือกันของหน่วยงานหลายๆฝ่าย เเละเห็นความสามัคคีภายในตำบล การร่วมมือกันของชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน

อื่นๆ

เมนู