ข้าพเจ้า นางสาวจุฑามาศ อุตรอำมาตย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ไวรัสโควิด (COVID-19) หรือชื่อเดิมที่เราเรียกว่าไวรัสโคโรนาซึ่งกำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยผู้ติดเชื้อรายที่มีอาการรุนแรงมักมีอาการของโรคปอดอักเสบและอาจอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ เป็นที่ทราบกันดีกว่าโรคนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คน ไม่ว่าจะเป็นจากการไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ติดเชื้อ ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านกรวด เรื่อง การควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เน้นย้ำ อสม.และประชาชน ให้เฝ้าระวังและให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมจัดจุดตรวจคัดกรองการเข้าออกพื้นที่ในตำบลปราสาท

 

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 

  • ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
  • รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม
  • สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้
  • ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก
  • ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
  • เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
  • หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์

มาตรการการฉีดวัคซีน

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 โดยการนำเข้าวัคซีน Sinovac Vaccine เพื่อฉีดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และมีการกระจายวัคซีนไปยัง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีมาตรการให้ประชาชนได้เข้าถึงการฉีดวัคซีนโควิด โดยประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 ได้ 3 ช่องทางดังนี

1.การลงทะเบียนออนไลน์ผ่านช่องทาง BURIRAM IC

2.ลงชื่อกับอสม.ในหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยอยู่

3.ลงชื่อผ่านทางโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

เรื่องควรรู้สำหรับการเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19?

1. ตรวจสอบร่างกาย

• ไม่อดนอน หลับให้เพียงพอ

• เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และชา-กาแฟ

• ต้องไม่มีอาการไข้หรืออาการเจ็บป่วย

• สองวันก่อนฉีด และหลังงดออกกำลังกายหนัก

2. แจ้งแพทย์ก่อนฉีด

• โรคประจำตัว

• ประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีน

• การตั้งครรภ์

• ข้อมูลอื่น ๆ ที่แพทย์ควรทราบ

3. สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียม

• ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมบัตรประชาชน

• วันเวลานัดการฉีด

• รักษามาตรการป้องกันพื้นฐานอย่างเคร่งครัดคือ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง พกเจลแอลกอฮอล์

4. ข้อแนะนำในการฉีดวัคซีน

• วันที่ฉีดควรกินน้ำอย่างน้อย 500 – 1,000 ซีซี

• ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด และหลังฉีดสองวันอย่าใช้แขนนั้น อย่าเกร็งยกของหนัก

• หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีด 30 นาที

5. ข้อควรระวังหากมีไข้ต้องทำอย่างไร

• ถ้ามีไข้หรือปวดเมื่อยมาก ทนไม่ไหว สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มก. ครั้งละ 1 เม็ด ซ้ำได้ถ้าจำเป็น แต่ให้ห่าง 6 ชั่วโมง

ิ 

 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ยังไม่ดีขึ้น จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคน สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างและหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เราจะสู้ภัยโควิด19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

“ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ทำงานกันอย่างหนักต่อสู้กับโรคโควิด-19 เพื่อประชาชนทุกคน”

อ้างอิง

Facebook : สสจ.บุรีรัมย์

ถามตอบคำถามโควิด19 จ.บุรีรัมย์ : https://www.facebook.com/BRMOPHToday

 

อื่นๆ

เมนู