ข้าพเจ้านางสาวอนันตญา พิมพ์อักษร ประเภทนักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โรค COVID-19 คือ โรคติดเชื้อจากไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งพบการระบาดในช่วงปี 2019 ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยในตอนนั้นเราจะรู้จักกันโรคนี้ในชื่อว่า ไวรัสอู่ฮั่น ก่อนที่ภายหลังจะระบุเชื้อก่อโรคได้ว่าเป็นเชื้อในตระกูลโคโรนาไวรัส แต่เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้น ทางองค์การอนามัยโลก จึงได้ตั้งชื่อโรคติดต่อชนิดนี้ใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมีชื่อว่า COVID-19 เพื่อไม่ให้เกิดรอยมลทินกับพื้นที่ที่เกิดการระบาดของโรคด้วย

การเเพร่กระจายเชื้อของโรคโควิด 19

▪ ทางละอองฝอย ผ่านการไอจามรดกันในระยะ 1-2 เมตร
▪ ทางการสัมผัส ผ่านการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เช่น น้ำมูก น้ำลาย ทั้งโดยทางตรง หรือทางอ้อมผ่านพื้นผิวสัมผัสที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น โต๊ะ ลูกบิดประตู ราวจับ สำหรับสิ่งคัดหลั่งอื่น เช่น  อุจจาระ พบว่ามีโอกาสแพร่เชื้อได้น้อยมาก
▪ ทางอากาศ พบในบางกรณี เช่น ผู้ป่วยไอมาก  ใกล้ชิดผู้ป่วยในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก  การทำหัตถการที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของละอองฝอยขนาดเล็ก ได้แก่ การดูดเสมหะ การใส่ท่อช่วยหายใจ เป็นต้น

วิธีการป้องกันโควิด 19

1. ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70%

2. รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม ประมาณ 2 เมตร

3. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้

4.การฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนภายในตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด สามารถทำได้โดย

1.คนที่ลงจองวัคซีนผ่านหมอพร้อม ต้องลงทะเบียนผ่าน Burirum IC อีกครั้ง
2สามารถลงทะเบียนผ่าน รพ.ใกล้บ้าน รพ.สต. อสม.
3.ตั้งแต่วันที่ 7มิถุนายน สามารถมาฉีดวัคซีนได้ที่ หอประชุมอำเภอบ้านกรวด
4.ติดต่อขอข้อมูล หรือบริจาคสิ่งของ ได้ที่กองอำนวยการ รพ.บ้านกรวด

 

อื่นๆ

เมนู