ข้าพเจ้า นางสาวลัดดาภรณ์ หงษา  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย

หลักสูตร:โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1  ตำบล  1  มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมาคณะอาจารย์ประจำตำบล นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมทั้งประชาชนได้ร่วมมือจัดการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เสริมสร้างความรู้และสร้างแนวทางสู่การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครอบครัวภายใต้หัวข้อที่ว่า “อบรมการสร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน”

โดยทำการอบรมสร้างเตาผลิตก๊าซชีวมวลซึ่งเตาก๊าซชีวมวลเป็นก๊าซที่ชาวบ้านสามารถที่จะผลิตจากเชื้อเพลิงที่อยู่ใกล้บ้าน สามารถที่จะนำมาใช้ในการหุงต้มแทนแก๊สที่ซื้อจากร้านหรือที่เรียกกันอีกอย่างว่าแก๊ส ปตท. เพื่อประหยัดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและในการอบรมทำให้รู้ว่าก๊าซชีวมวล (Biomass)   คือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้ซึ่งเป็นก๊าซที่เกิดจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานั่นก็คือสารอินทรีย์เหล่านี้ได้มาจากพืชและสัตว์ต่างๆ เช่น  เศษไม้  ขยะ   วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การใช้งานชีวมวลเพื่อทำให้ได้พลังงานอาจจะทำโดยนำมาเผาไหม้เพื่อนำพลังงานความร้อนที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ประโยชน์ของเตาชีวมวล

  • ใช้ได้กับเศษวัสดุชีวมวลในพื้นที่ได้ทุกชนิด
  • เป็นเตาที่ให้พลังงานความร้อนสูง หรือให้ความร้อนนาน
  • ไม่มีเขม่า ไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาง่าย
  • รูปแบบทันสมัย พกพาสะดวก น้ำหนักเบา
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยไม่ต้องซื้อการหุงต้ม
  • ลดการสูญเสียเงินตราของประเทศ จากการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ

 

  • วีดีโอประจำตำบลเดือนมิถุนายน

อื่นๆ

เมนู