ชุมชนบ้านสายโท 2 ใต้ เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ราบต่ำ ทำอาชีพเกษตรส่วนใหญ่ ปลูกยางพารา มันสำปะหรัง เเละพืชผลไม้บางส่วน มีเเหล่งน้ำที่สมบูรณ์ การใช้น้ำส่วนใหญ่มาจากน้ำบาดาลไม่ว่าจะเป็นการใช้ดื่มบริโภคหรือใช้สอยเเละทำการเกษตรต่าง ๆ เเหล่งกักเก็บน้ำจะอยู่บนพื้นที่ราบสูง เเละปล่อยน้ำสู่ลำคลอง

ปัจจุบันชุมชนได้เเบ่งเป็นเขตรับผิดชอบอยู่ 2 เทศบาลคือ เทศบาลตำบลปราสาทเเละเทศบาลตลาดนิคมปราสาท สาเหตุเกิดจากที่มีการเเบ่งพื้นที่ที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนที่ยากจน จึงทำให้ชุมชนขยายใหญ่จากเดิม เเละการทำอาชีพจึงมีการเปลี่ยนเเปลงคือการสร้างรัฐวิสาหกิจชุมชน มีการนำผลไม้ตามฤดูมาเเปรรูปเเละจำหน่าย การทำข้าวโป่ง  การนำเปลือกหอยมาเปลี่ยนเป็นมูลค่า สร้างของชำร่วย กุญเเจจากวัสดุหอย เเละเป็นการทำให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการรับจ้าง การทำเกษตรอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู