ข้าพเจ้า นางสาวสุนันทา สมเย็น  ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร ID-08(1) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่และประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ในการทำงานของเดือนที่สองเราได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแบบสอบถาม 01 และ 02 ให้แล้วเสร็จตามกำหนดการที่วางแผนไว้เพื่อที่จะได้ทำงานในส่วนอื่นๆอีกต่อไป การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเดือนที่สอง เราได้ไปช่วยพี่ๆในทีม ที่บางคนยังเก็บรวบรวมข้อมูลยังไม่เสร็จ ให้เสร็จตามกำหนดเราได้แบ่งกลุ่มกันเดินสำรวจข้อมูลในชุมชนต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ปัญหาในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ชาวบ้านส่วนมากในเวลากลางวันจะไม่ค่อยอยู่บ้านทำให้เราเก็บข้อมูลล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ เราในทีมของเราได้แก้ปัญหาโดยไปสำรวจในช่วงเวลาเย็นๆเพราะชาวบ้านจะกลับมาจากการทำสวนทำไร่

ดิฉันดีใจมากที่ได้มาทำงานตรงนี้ ชาวบ้านทุกท่านน่ารักมากเป็นกันเองและให้ความร่วมมือทุกอย่างในการทำงานของเรา และที่สำคัญ พี่ๆและเพื่อนๆในทีมก็ช่วยเหลือกันดีมากมีปัญหาก็ช่วยกันแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ขอบคุณที่มีโครงการดีๆแบบนี้มาให้เราได้ทำงาน

อื่นๆ

เมนู