รายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2564 

นางสาวรมณีย์  นารี                                            ประเภท ประชาชน                                            ID08 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                    ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด

เดือนมีนาคม 2564 ลงพื้นที่สำรวจ ถ่ายรีวิวแหล่งท่องเที่ยวของตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แหล่งท่องเที่ยวในตำบลปราสาทได้แก่                1.แหล่งหินตัดโบราณ คือที่ตั้งของวัดและสถานที่ ที่คนสมัยโบราณมาสลักหินที่นี้เพื่อนำไปสร้างปราสาทหินต่างๆในเขตอีสานตอนล่างของไทย  ซึ่งแหล่งหินตัดโบราณจะเป็นสถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์อีกหนึ่งแหล่งที่น่าสนใจ โดยตั้งอยู่ที่บ้านสายตรี 3 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 

2.ช่องโอบก คือช่องทางธรรมชาติรอยต่อระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทหารที่สำคัญอย่างมากให้การป้องกันชายแดน เมื่อสมัยที่เกิดสงครามชายแดนไทย-กัทพูชา ช่วงนั้นทหารไทยเราอ่อนกำลังเนื่องจากสู้รบกันเป็นเวลานาน จึงทำให้ทหารกัมพูชาเข้ายึดพื้นที่ช่องโอบกของเราได้ แต่เนื่องจากบริเวณนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ยอดนักรบทหารฝีมือดีจากค่ายปักธงชัยก็ได้วางแผนเพื่อเข้ายึดช่องโอบกได้ในเวลาต่อมา จึงทำให้ชาวตำบลปราสาท ของเราได้มีที่อยู่อาศัย ที่ทำมาหากินจนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งช่องโอบกก็นับว่าเป็นจุดชมวิวที่เดียวในตำบลปราสาท ที่สามารถมองเห็นประเทศเพื่อนบ้านของเรา ร่วมถึงเป็นจุดที่ทหารไทยและทหารกัมพูชา ใช้ไว้ติดต่อสื่อสารกันในการสำคัญทางทหารจนถึงทุกวันนี้  ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวช่องโอบกนี้ตั่งอยู่ที่ บ้านสายโท 1 ใต้ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาว ตำบลปราสาท จะเปินให้เขาชมทุกวัน จะมีพี่ทหารคอยให้ความรู้และพาเดินเที่ยวชม

สุดท้ายนี้ต้องขอบพระคุณวีรบุรุษผู้กล้าหารทุกท่านที่เสียสระเลือดเนื้อ ไว้ซึ่งพื้นแผ่นดินสยามให้พวกเราชาวตำบลปราสาทได้อยู่เย็นเป็นสุขตราบเท่าทุกวันนี้

3.ปราสาททอง เป็นปราสาทที่เก่าแก่ ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับตลาดสดของอำเภอบ้านกรวดเรา โดยมีกรมศิลปากรมาบูรณะได้เป็นบ้างส่วนดังภาพที่ปรากฏ เนื่องจากกาลเวลาที่เนินนานจึงทำให้ศิลาแรงเหล่านี้ได้รับความเสียหาจึงทำให้การบูรณะให้กลับมาเป็นดังเดิมนั้นยากมาก

กำลังผลักดันแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพิ่มอีก 2 แหล่งได้แก่                                                1.ผาตารุ้ง                                                            2.เนินสัมพันธุ์

ลงพื้นที่ขอข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรที่แน่นอน รวมถึงข้อมูลจำนวนผู้พิการ ผู้สูงอายุ

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 01,02,06 เพิ่มเติมจากเดือนที่แล้ว

 

 

 

 

 

วีดีโอตำบลปราสาท https://youtu.be/4lyDtb3q8vY

Tags:

อื่นๆ

เมนู