ปัจจุบันความเป็นอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ชุมชนเเต่ละตำบลมีความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจตกต่ำการเเพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 การเก็บข้อมูลเพื่อการทำSWOTชุมชนเพื่อทำข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหาเเต่ละชุมชนที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการงดทำกิจกรรมต่างๆ การทำอาชีพ ซึงก็ต่างได้รับผลกระทบอย่างถ้วนหน้า

การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนในตำบลปราสาทจึงมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นการรวบรวมเพื่อวิเคราะห์หาเเนวทางเเก้ไขปัญหาในปัจจุบันเเละการสร้างอาชีพในช่วงที่เกิดปัญหาวิกฤตของการเกอดโรคระบาดให้ชุมชนได้เข็มเเข็ง หาปัญหาที่พบเจอเเต่ละชุมชนเเละจุดเด่นที่เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นการเข้าไปเสริมเเรงและรับฟังเกี่ยวกับปัญหานั้นๆ https://www.youtube.com/watch?v=FM-uLK-8ikQ

อื่นๆ

เมนู