โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

จุดมุ่งหมายของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้สามารถคิดเอง ทำเอง ในการพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมภูมิปัญหาท้องถิ่น

สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ นอกจากเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้แก่คนในตตำบลปราสาทอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีส่วนช่วยรักษามรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญหาชาวบ้านแบบไทยๆ ให้คงอยู่ตลอดไปยังคนรุ่นหลังอีกด้วย และด้วยยุคสมัยที่ก้าวล้ำไปไกล และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย การหาซื้อสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จึงเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัส!

ปัจจุบันการซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีความสะดวกสบาย และประหยัดเวลา เราจึงสามารถหาซื้อสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้อย่างง่ายดายที่ร้านค้าออนไลน์ โดย Shopat24

อื่นๆ

เมนู