ข้าพเจ้า นางสาวอนันตญา พิมพ์อักษร ประเภทนักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในเดือนสิงหาคมนี้เนื่องด้วยสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโควิดที่ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยมีอัตราสูงยิ่งขึ้น ทำให้การจัดอบรมกิจกรรมต่างๆกับชาวบ้านภายในตำบลปราสาทเป็นไปได้ยาก ในเดือนนี้ได้มีการลงพื้นที่สำรวจชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น U2T  ซึ่งมีหัวข้อหลักในการจัดเก็บอยู่หลายหัวข้อทางทีมงานจึงลงพื้นที่สำรวจพืชเศรษฐกิจประจำชุมชน ได้มีการลงพื้นที่ที่ร้านคลีนิกสีเขียว เเละโฮมสเตย์

ได้มีการสำรวจภายในพื้นที่มีเปลือกหอยทากที่สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้ มีสีสันสวยงาม สามารถนำไปทำเป็นของตกเเต่งภายในบ้านได้อย่างมากมาย มีการเลี้ยงเเกะเเพะภายในพื้นที่ เเละมีความอุดสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีการปลูกพืชผักเป็นจำนวนมากภายในพื้นที่ เเสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูนณ์ภายในตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู