ข้าพเจ้า นายจารึก ลาหนองแคน  ประเภทประชาชนทั่วไป   ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

  ในเดือนสิงหาคม ข้าพเจ้า คณะอาจารย์ บัณทิตจบใหม่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผ่านแอพ U2T (https://cbd.u2t.ac.th/)  จากสป.อว. โดยมีหัวข้อดังนี้   ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น  เป็นต้น ข้าพเจ้าได้ทำงานลงพื้นที่ ตั้งแต่วันจันทร์-อาทิตย์ ตลอดทั้งเดือนและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19อย่างเคร่งครัด  จากการลงพื้นที่พบว่า ชุมชนชาวตำบลปราสาท มีร้านอาหารค่อยข้างเยอะส่วนมากจะเป็นร้านอาหารตามสั่งรองลงมาคือร้านขายก๋วยเตี๋ยว แต่ละร้านจะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองจะเห็นได้จากการตกแต่งร้าน ข้าพเจ้าได้นำภาพบรรยากาศร้านที่น่าสนใจมาประกอบการเขียนบทความ จุดเด่นของร้านนี้คือ อยู่ข้างหนองน้ำทำนบพระ มีการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา และมีการปลูกผักสวนครัว ทำให้บรรยากาศภายในร้านรู้สึกปลอดโปร่ง ร่มรื่น และน่านั่ง ทั้งหมดนี้ก็คือ คุณสมบัติที่ดีของร้านอาหารที่จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ ขอขอบคุณ คณะอาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมมือจนทำให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วง และขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่าน

วีดีโอประจำตำบลเดือนสิงหาคม

อื่นๆ

เมนู