ข้าพเจ้า นายณัฐพล ธรรมสาร  ประเภทบัณฑิตจบใหม่      ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     สืบเนื่องมาจากสป.อว.ได้มอบหมายภารกิจในการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมได้แก่ ภารกิจที่ 6 U2T โพสต์นี้เพื่อทีมแพทย์ และกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น U2T (https://cbd.u2t.ac.th/) ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้เข้าสำรวจพื้นที่ในชุมชนตำบลปราสาทโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19อย่างเคร่งครัด โดยมีหัวข้อการสำรวจดังนี้ ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น  เป็นต้น

   ข้าพเจ้าได้เลือกหัวข้อที่จะสำรวจคือ พืชในท้องถิ่น หมายถึงพืชผักในท้องถิ่นแต่ละภาคพืชผักพื้นบ้าน( Indigenous Plants)  ในที่นี้หมายถึงพืชผักที่มีอยู่ในท้องถิ่นและมีชื่อตาม ท้องถิ่นนั้นๆ มีทั้งไม้ล้มลุก   และไม้ยืนต้น มีลักษณะทั้งไม้เลื้อย ไม้ทรงพุ่ม และไม้ต้น เติบโตจากปัจจัยในธรรมชาติ ที่แวดล้อมอยู่และกระจายพันธุ์ด้วยสภาวะ ธรรมชาติในแต่ละฤดูกาล พบได้ในแห่งพื้นที่ต่างกันทั้งที่ราบลุ่ม ทุ่งนา ริมห้วยหนอง คลอง บึง ชายทะเล บริเวณป่าเขา เนินโคก บนควน ชาวบ้านในท้องถิ่นมี ประสบการณ์และเรียนรู้วิธีนำมาใช้ประโยชน์เป็นอาหารและยาสมุนไพร ทั้งในส่วนของยอด ใบ ดอก ผล หน่อ    หัวเหง้า รากและลำต้น  และได้นำความหมายมาเผยแพร่ใบบทความเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ จากสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของโรคโควิด-19ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆข้าพเจ้าชาวU2T ขอส่งกำลังใจให้ “ฮีโร่” เจ้าหน้าที่หน้าด่านทุกคน

ภาพบรรยากาศการเก็บข้อมูลหัวข้อ พืชในท้องถิ่น

 

วีดีโอประจำตำบลเดือนสิงหาคม

อื่นๆ

เมนู