ข้าพเจ้า นายพิทวัส ปัตเตย์ ประเภทนักศึกษา   ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

    ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคมได้แก่ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่านแอพ U2T (https://cbd.u2t.ac.th/) จากสป.อว. โดยข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่ ในวัน ศุกร์-อาทิตย์ ทุกสัปดาห์ กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ทราบข้อมูลในตำบลมากขึ้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19ทำให้การทำงานเกิดความยากลำบากแม้ทำงานภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจหัวข้อผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

     สรุปได้ว่าส่วนใหญ่ย้ายกลับมาตั้งแต่การระบาดระลอกแรก และเดินทางมาจากกรุงเทพฯ สาเหตุที่ย้ายกลับบ้าน คือ กังวลการระบาดของโควิดในพื้นที่เดิม เมื่อกลับมาอยู่บ้านส่วนใหญ่กลับมาทำการเกษตร ค้าขายและรับจ้างทั่วไป ความช่วยเหลือที่อยากได้รับคือ 1)มีเงินเยียวยา 2)ต้องการวัคซีนไฟเซอร์ 3)พักชำระหนี้  4)หางานให้ 5)ได้รับประกัน COVID 6)เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ตามลำดับ ข้าพเจ้าหวังว่าสถานการณ์ในประเทศจะดีขึ้น ขอเป็นกำลังให้ทีมแพทย์ทุกคนนะครับ

วีดีโอประจำตำบลเดือนสิงหาคม

อื่นๆ

เมนู