ข้าพเจ้า นางสาวจันทร์จิรา สัตยาคุณ ประเภทประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมลายตำแบบบรูณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนกันยายน จากการศึกษาสำรวจ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกเเบบบรรจุภัณฑ์ จากนวัตกรรม เครื่องขึ้นรูปผลิตจากใบไม้รักโลกโดยจะมีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปราสาทหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาร่วมอบรมเเละชาวบ้านช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์เเละล้างทำความสะอาดก่อนการขึ้นรูป

 

วัตถุที่ใช้ 1.ใบสัก (ใช้สดก็ได้ เเห้งก็ได้)

2.ผักตบชวา (เเห้งหรือสด)

3. ใบตอง (เเห้ง)

4. กาบกล้วย  (เเห้ง)

5. กาบไผ่  (เเห้ง)

6. กาบหมาก  (เเห้ง)

อุปกรณ์ที่ใช้ (เครื่องมือ)

1.เตา

2.กระทะเบอร์14

3.เเบบพิมพ์

4. ถ่านดำ

ภาชนะที่ใช้ มี4ชนิด กลม สี่เหลี่ยม เหล็กใช้จะติดเป็นอลูมิเนียม จะใช้ดีมีประสิทธิภาพกว่า (ไม่ติด)เเป้งเปียก(ใช้เเป้งมัน)ผสมน้ำ ช่วยในการให้ไม่ติด ล่อนง่าย  ใช้เวลาในการกดพิมพืประมาณ 3-5นาที (อยู่ที่ความร้อนของไฟ)

ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้เอง ในธรรมชาติเป็นการลดต้นทุนการผลิตเเละเพิ่มมูลค่าของสินค้าทำให้มีภาพลักษณ์โดดเด่นขึ้น อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม  เเละนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง เเละได้จัดทำบางส่วนเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนได้นำไปใช้ต่อ

อื่นๆ

เมนู