ข้าพเจ้า นายพิทวัส ปัตเตย์ ประเภทนักศึกษา   ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

      เดือนกันยายนข้าพเจ้าได้มีอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ในหัวข้ออบรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเล่าประวัติความเป็นมาโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติในชุมชนที่หาได้ง่ายเพื่อเป็นการลดต้นทุน โดยข้าพเจ้าได้เลือกใช้กาบหมากและใบสัก เนื่องจากหาง่ายในพื้นที่และมีเยอะทำให้สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ได้ในปริมาณมากอีกทั้งยังเป็นการนำสิ่งที่ไม่ได้ใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ให้กับชุมชน และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ ในการทำงานข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะอาจารย์และทีมงานทุกท่านที่ทำให้งานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดีและขอเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์หน้าด่านทุกท่านที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับโรคโควิด-19

วีดีโอประจำเดือนกันยายน

ภาพประกอบกิจกรรมประจำเดือนกันยายน

35

3233

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู