ข้าพเจ้า นางสาวอนันตญา พิมพ์อักษร ประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ทีมงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด ได้มีการลงพื้นที่ภายในตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สำรวจเเหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล พบเเหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น วัด สำนักปฏิบัติธรรม ปราสาททอง เเละเเหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ

• ปราสาททอง

ตั้งอยู่ที่บ้านโคกปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการพบโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่น ทับหลังหินทรายสลักภาพพระอินทร์ประทับซุ้มเรือนแก้วเหนือหน้ากาล ส่วนยอดปราสาท ประติมากรรมรูปสิงห์ เป็นต้น กำหนดอายุได้ว่าปราสาทหลังนี้สร้างขึ้นในศิลปะเขมรแบบบาปวน ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 17 หรือประมาณ 800 ปีมาแล้ว

• ช่องโอบก (ชมทิวทัศน์สุดแดนสยาม)

เป็นลานหินตัดซึ่งเป็นร่องรอยการตัดหินเพื่อนำไปสร้างปราสาท ศาลมีอักษรที่มีลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 5 ให้ได้ชม รวมทั้งปราสาทเขาโล้น ปราสาททอง และปราสาทบายแบก

ในเดือนตุลาคม ได้สำรวจเเหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด ทำให้ได้พบสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมหลายที่ ทำให้ได้รู้จักสถานที่ใหม่ๆ ได้รู้ประวัติความเป็นมาสถานที่นั้น การท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญในตำบลจึงเป็นเรื่องที่ดี ที่จะได้ช่วยกันอนุรักษ์ ดูเเลรักษา สถานที่สำคัญต่างๆภายในตำบลปราสาท

 

อื่นๆ

เมนู