ข้าพเจ้า นางสาวอาทิตติยา เจริญทรัพย์ ประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่ตั้งของโบราณสถานสำคัญสมัยอารยธรรมขอมอย่างพนมรุ้ง และเมืองต่ำ และในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยสโมสรฟุตบอล, สนามแข่งรถ และค่ายมวย ดั่งคำขวัญที่ว่า 

“เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา”

  แต่ใครจะรู้ว่านอกจากเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำแล้ว ในพื้นที่ยังมีอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากซึ่งก็คือ “ปราสาททอง” หรือ “ปราสาทตาเจีย”

  “ปราสาททอง” ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท หมู่ที่ 3 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

  เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ก่อสร้างด้วยอิฐและหินทรายจำนวน 3 หลัง บนฐานศิลาแลงเดียวกัน ปราสาททั้งสามหลังตั้งเรียงกันในแนวทิศเหนือ-ใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านหน้ามีวิหารหรือบรรณาลัยก่อด้วยอิฐจำนวน 2 หลัง อาคารทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีประตูซุ้ม(โคปุระ) ด้านทิศตะวันออกเป็นทางเข้า ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของแนวกำแพงมีห้องขนาดเล็ก มีประตูทางเข้าจากพื้นที่ภายในด้านหน้ามีแนวทางเดินปูด้วยอิฐ มีคูน้ำล้อมรอบโดยเว้นทางด้านทิศตะวันออก

จากการขุดแต่งพบโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่น ทับหลังหินทรายสลักภาพพระอินทร์ประทับในซุ้มเรือนแก้วเหนือหน้ากาล ส่วนยอดปราสาท ประติมากรรมรูปสิงห์ เป็นต้น กำหนดอายุได้ว่าปราสาทหลังนี้สร้างขึ้นในศิลปะเขมรแบบบาปวน ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 17 หรือประมาณ 800 ปีมาแล้ว
  ปราสาททองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณของชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 100 ตอนที่ 36 วันที่ 15 มีนาคม 2526 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา

ภาพบรรยากาศสำรวจพื้นที่

  ซึ่งจากการที่ข้าพเจ้าได้ไปสำรวจมานั้นเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่เหมาะแก่หลายท่านที่ชอบเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ สถานที่รื่นรมย์ พื้นที่ข้างๆอีกฝั่งก็เป็นตลาด อีกทั้งชาวบ้านในพื้นที่เป็นกันเองมาก อยากจะเชิญชวนทุกคนให้ลองมาสัมผัสกับพื้นที่แห่งนี้สักครั้ง แล้วคุณจะหลงรัก

วีดีโอประจำตำบล เดือนตุลาคม 2564

 

อื่นๆ

เมนู