1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด
  4. ID08(1)ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว จุดเช็คอิน วัฒนธรรมและนวัตวิถี ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ID08(1)ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว จุดเช็คอิน วัฒนธรรมและนวัตวิถี ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวจันทร์จิรา สัตยาคุณ ประเภท ประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานเดือนตุลาคมข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท้องเที่ยวในตำบลปราสาท แหล่งท้องเที่ยวตำบลปราสาทมี 3 แห่ง ดังนี้ โบราณสถาน 2 แห่ง ได้แก่  ปราสาททอง และลานหินตัด และจุดชมวิว 1 แหล่ง ได้แก่ช่องโอบก

โบราณสถานปราสาททอง   เป็นโบราณสถานที่หักพังลงมา มีดินเเละต้นไม้ทับถม มีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่เบื้องหน้า เข้าใจว่าแต่เดิมตั้งอยู่บนเนินเป็นปราสาทอิฐฐานศิลาเเดงมีเสารอบประตูชิ้นส่วนประกอบสถาปัตยกรรมอื่นๆเช่น ทับหลังเป้นหินเเต่สูญหายไปเป็นส่วนใหญ่ อาจเป็นปราสาทอิฐ 5 หลัง และอาจเป็นโบราณสถานแบบเดียวกับปราสาทไบแบกหรือปราสาทเมืองต่ำ

โบราณสถานลานหินตัด

  ลักษณะเป็นเนินเขาและลานกว้าง ตามทางเดินนั้นจะพบกับหินทรายก้อนเล็กก้อนใหญ่สลับเรียงรายกันอยู่ อีกทั้งสันนิฐานกันว่าคนสมัยยอมได้ทำการตัดหินจากแห่งนี้เพื่อนำไปสร้างปราสาทในเขตพื้นที่บุรีรัมย์ ซึ้งหินที่มีอายุประมาณราว 800-1100 ปี และมีการพบร่องรอยของการตอกเนื้อหินให้เป็นรูการเซาะสกัดหินเป็นร่อง และการตัดแล้วงัดขึ้นมาเป็นแท้งสี่เหลี่ยม ที่นี่อากาศยังเย็นสบาย ร่มรื่น 

จุดชมวิวช่องโอบก

 

เป็นเส้นทางติดต่อระหว่างคนไทยกับคนกัมพูชาในอดีต คำว่า โอบก เป็นภาษาเขมร ซึ่ง โอ เเปลว่า ห้วย บก เป็นคำกริยา หมายถึง น้ำไหลจากภูเขาสุ่ที่ต่ำอย่างเเรงเป้นเเห่งๆคนทั่วไปจึงนิยมเรียกว่า ช่องโอบก ซึ่งหมายถึง เส้นทางที่มีลำห้วยน้ำไหลลงอย่างเเรง ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้เป็นจุดชมวิว

วีดีโอประจำเดือนตุลาคม

 

 

 

อื่นๆ

เมนู