ข้าพเจ้า นายจารึก ลาหนองแคน  ประเภทประชาชนทั่วไป   ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

   

ในเดือนตุลาคมนี้เนื่องด้วยสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโควิดที่ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยมีอัตราสูงยิ่งขึ้นทางสป.อวได้มีการปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยให้เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในแอพ U2T (https://cbd.u2t.ac.th/ )  หลังจากการลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในตำบลปราสาทข้าพเจ้าได้สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวของตำบลปราสาทเพื่อนำไปส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

จากแผนที่จะเห็นได้ว่า จะเริ่มจาก ปราสาททอง เนื่องจากอยู่ในตัวอำเภอบ้านกรวดใกล้กับตลาดสุขาภิบาลบ้านกรวดทำให้ง่ายต่อการเดินทาง สถานณีต่อไปคือ ลานหินตัด  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 หมู่บ้านสายตรี 3  จะเห็นได้ว่าทั้งสองที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประเภทเชิงประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม สามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล สถานณีสุดท้าย คือ ช่องโอบก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เนื่องจากมีจุดชมวิว เป็นไฮไลท์  สามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่สำรวจสถานที่ท่องเที่ยว

วีดีโอประจำเดือนตุลาคม

อื่นๆ

เมนู