ข้าพเจ้า นางสาวจีรวรรณ บุญหนัก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ID08(1) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบซิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม อาจารย์ ดร.ณัฐ ประสีระเตสัง อาจารย์ และ ดร.ณัฐนันท์ ประสีระเตสัง

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ทางอาจารย์ประจำหลังสูตรได้มีการนัดประชุมกับทางผู้ปฏิบัติงานที่เข้ามาใหม่ และได้ชี้แจงการทำงานต่างๆให้ผู้ปฏิบัติงานที่เข้ามาให้ได้รับทราบ ได้มอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล U2T-SROI ในตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 อาจารย์ได้เข้าเข้ามาช่วยงาน กรอกข้อมูล U2T-SROI ลงในแบบฟอร์มออนไลน์ ที่ทางส่วนกลางได้กำหนดมาให้

และในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ทีมงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด ได้มีการลงพื้นที่ภายในตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สำรวจเเหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล และได้จัดทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถี พบเเหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น วัด สำนักปฏิบัติธรรม ปราสาททอง เเละเเหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ

  • ปราสาททอง

  • ลานหินตัด

  • ช่องโอบก (ชมทิวทัศน์สุดแดนสยาม)

แผนที่ท่องเที่ยวตำบลปราสาท

สามารถเข้าดูเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่ Google Maps หรือ คลิก ที่นี่ เพื่อดูเส้นทางได้เลยค่ะ

วิดีโอประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนตุลาคม

อื่นๆ

เมนู