ข้าพเจ้า นางสาวเกวลิน เทพบุรี ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

การปฏิบัติงานเดือนตุลาคมข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในตำบลปราสาทระหว่างวันที่ 5 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 โดยข้าพเจ้าได้มีการนัดวันเพื่อประชุมงานกับคณะทำงานและออกสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ได้รับมอบหมายและได้ทำเส้นทางแนะนำการท่องเที่ยวเพื่อสะดวกแก่ผู้เดินทาง

ภาพเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถีของตำบลปราสาท

 

ลิ้งค์เส้นทางสามารถเปิดกับกูเกิ้ลแมพได้เลย

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=18C5_Ypd0la9Pl0Sr3OmRm5Bb7l0zGhBx&ll=14.418869523694898%2C103.10104310793055&z=16

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยว

 

จากการสำรวจพบว่า แหล่งท่องเที่ยวให้ตำบลปราสาทมี 3 แห่ง ดังนี้ โบราณสถาน 2 แห่ง ได้แก่ ปราสาททอง และลานหินตัด และมีจุดชมวิว 1 แหล่ง ได้แก่ ช่องโอบก ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์และคณะทำงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจให้การทำงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

วีดีโอประจำเดือนตุลาคม

อื่นๆ

เมนู