ข้าพเจ้า นางสาว ขวัญภิรมย์ บุญศรี ประเภท ประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานเดือน ตุลาคม ข้าพได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในตำบลปราสาท 3แห่ง ได้แก่ปราสาททอง แหล่งลานหินตัด และ ช่องโอบก จากนั้นข้าพเจ้าได้รวมกลุ่มและนัดหมายกันกับคณะทีมงานทุกท่าน และเดินทางสำรวจตามพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

ปราสาททอง
ปราสาททอง ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู ก่อสร้างด้วยอิฐและหินทรายจำนวน 3 หลัง บนฐานศิลาแลงเดียวกัน ปราสาททั้งสามหลังตั้งเรียงกันในแนวทิศเหนือ-ใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านหน้ามีวิหารหรือบรรณาลัยก่อด้วยอิฐจำนวน 2 หลัง อาคารทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีประตูซุ้ม(โคปุระ) ด้านทิศตะวันออกเป็นทางเข้า ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของแนวกำแพงมีห้องขนาดเล็ก มีประตูทางเข้าจากพื้นที่ภายในด้านหน้ามีแนวทางเดินปูด้วยอิฐ มีคูน้ำล้อมรอบโดยเว้นทางด้านทิศตะวันออก

แหล่งลานหินตัด

แหล่งหินตัดนี้ ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านสายตรี3 บริเวณเขากลอยและเขากระเจียว ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแหล่งหินทรายที่คนสมัยขอมตัดเอาไปสร้างปราสาทต่างๆ ในเขตอีสานใต้ ทั่วบริเวณ มีหินทรายก้อนใหญ่น้อยเรียงรายอยู่ทั่วไป บางก้อนยังมีร่องรอยสกัดหินปรากฏอยู่ นอกจากนั้น บริเวณนี้ยังเป็นสถานปฏิบัติธรรมของวัดสวนธรรมศิลา ได้รับการดูแล และปรับปรุงสถานที่ให้สะอาดสวยงาม และมีทางเดินจากแหล่งหินตัดไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา

   

ช่องโอบก

ช่องโอบก ตั้งอยู่ที่ บ้านสายโท 1 หมู่ 7 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ช่องโอบก  เป็นเส้นทางติดต่อระหว่างคนไทยกับคนกัมพูชาในอดีต คำว่า “โอบก” เป็นภาษาเขมร ซึ่ง โอ แปลว่า “ห้วย” บก เป็นคำกริยา หมายถึง น้ำไหลจากภูเขาสู่ที่ต่ำอย่างแรงเป็นแห่ง ๆ คนทั่วไปจึงนิยมเรียกว่า ช่องโอบก ซึ่งหมายถึง เส้นทางที่มีลำห้วยน้ำไหลลงอย่างแรง ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้เป็นจุดชมวิว และศึกษาประวัติความเป็นมาของอดีตแก่ผู้ที่ไปเที่ยวชม


ข้าพเจ้า ขอขอบคุณอาจารย์และคณะทีมงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทำให้การทำงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

วิดีโอประจำเดือนตุลาคม

อื่นๆ

เมนู